Hybrydowe Poduszki Lawinowe AEROSIZE – Umowa o Dofinansowanie Projektu Badawczo-rozwojowego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

AEROSIZE ISPO 2017 promo 1 s

Hybrydowe Poduszki Lawinowe AEROSIZE – Umowa o Dofinansowanie Projektu Badawczo-rozwojowego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

W dniu 09.02.2017 r. nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a AEROSIZE Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu „AEROSIZE hybrydowe poduszki ratunkowe” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, konkurs 1/1.1.1 „Szybka ścieżka”.