Nowe kierunki inwestycyjne IQ Pomerania

photo 1458571037713 913d8b481dc6

Nowe kierunki inwestycyjne IQ Pomerania

Fundusz zainwestował w nową spółkę Revisione, która tworzy oprogramowanie wspierające pracę biegłych rewidentów.

Jest to już kolejny projekt w ramach dynamicznej działalności inwestycyjnej Funduszu JEREMIE zarządzanego przez IQ Pomerania. Trwają prace nad analizą kolejnych projektów inwestycyjnych, które zasilą wkrótce portfel Funduszu.