Stały Wzrost Wartości Certyfikatów Funduszu JEREMIE

seed funding

Stały Wzrost Wartości Certyfikatów Funduszu JEREMIE

Od marca 2016 roku wartość certyfikatów Funduszu JEREMIE zarządzanego przez IQ Pomerania stale rośnie. Od 17.03.2016 r. wartość certyfikatów Funduszu wzrosła o 48,65%.