Wysoka Wycena Wartości Certyfikatów Funduszu JEREMIE

1

Wysoka Wycena Wartości Certyfikatów Funduszu JEREMIE

Na koniec 2016 roku wartość pojedynczego certyfikatu Funduszu wynosi 1508,36 PLN. Jest to ponad 50% przyrost wartości od początku istnienia Funduszu.